Správa nemovitostí

Zajišťujeme správu ve vlastnictví právních subjektů (SVJ, bytová družstva apod.), soukromých osob, měst či obcí. Od dílčích jednotek až po celé objekty. Využijte komplexní služby či jejich část, vše podle Vašich potřeb a představ.

Zařídíme perfektní správu nemovitosti a postaráme se o veškeré zákonem dané povinnosti.

Díky našim bohatým zkušenostem se spravováním nemovitostí zvládáme řešit s vysokou efektivitou i neočekávané problémy, které jinak svazují.

Ušetřete si starosti i peníze a nechte správu Vašich nemovitostí na nás. Kvalitně a seriózně k Vaší maximální spokojenosti.

Nabízené služby:

1. Ekonomická správa nemovitosti

 • roční vyúčtování záloh za služby, opravy a údržbu;
 • zajištění evidence plateb a případné vymáhání neuhrazených plateb;
 • vystavení platebních příkazů k úhradě;
 • vedení knihy faktur přijatých;
 • evidence měsíčních plateb;
 • konzultace při osobním předání čtvrtletních přehledů;
 • zajištění daňového poradenství v souvislosti s nemovitostí;
 • čtvrtletní přehled příjmů a výdajů.

2. Technická správa nemovitosti

 • evidence spravovaného majetku;
 • velké opravy a rekonstrukce jen na základě písemného rozhodnutí vlastníka;
 • předepsané kontroly, revize technických zařízení a po dohodě s mandantem odstranění závad zjištěných těmito kontrolami či revizemi;
 • telefonická komunikace s jednotlivými vlastníky v případě havárie;
 • vystavování objednávek (se souhlasem vlastníka);
 • kontrola a přebíraní prací;
 • uzavírání smluv (se souhlasem vlastníka);
 • zajištění:             
 • úklidu domu na základě odsouhlasené kalkulace;
 • nepřetržité havarijní služby,
 • pojištění domu a likvidace pojistných událostí,
 • veškerý stavebních prací,
 • servisu STA,
 • kominických prací,
 • odvozu domovního odpadu,
 • dodavky el. energie pro společné prostory domu,
 • dodávky vody, odvod srážkových a odpadních vod,
 • údržba zeleně a zimní úklid

3. Předpis nájmů

 • vypracovaní měsíčního předpisu plateb jednotlivých nájemníků;
 • přehled nájemců jednotlivých bytů a osob, které v těchto bytech bydlí;
 • přehled nájemců nebytových prostor a účelu jejich využití;
 • kontakt s nájemci a uživateli bytových a nebytových prostor;
 • rozúčtování nákladů a výběr zálohových plateb na provoz, služby a opravy;
 • vyúčtování záloh na služby a provoz;
 • tisk evidenčních listů;
 • uzavírání nájemních a mandátních smluv;
 • odečty bytových měřidel.

4. Pronájem nemovitostí

 • Aktivně nabízíme vaši prázdnou nemovitost
 • Zajistíme reprezentativní prohlídku s potenciálními nájemci
 • Zajistíme veškeré právní služby

Hoďte starosti se správou nemovitostí za hlavu a nechte je na nás. Získáte navíc volný čas a ještě ušetříte! 

Kontaktujte nás a my se již o vše postaráme.